გარემოს დაცვა
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: ქ. ფოთში „ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური თანამედროვე ნავსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დამფინანსებელი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დავალება: პროექტის ფარგლებში სკოპინგის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტების
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  საკონსულტაციო მომსახურება - გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის მართვის სისტემის (ESMS)  შესაბამისობა საკანონმდებლო მოთხოვნებთან, ტრენინგების ჩატარება გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ჩატარებასა და ქვეპროექტების მონიტორინგზე”.
 
დამკვეთი: უზბეკეთის აგროსამრეწველო და სურსათის უვნებლობის სფეროში პროექტების განხორციელების სააგენტო (UZAIFSA).

 

კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება  გზის შემდეგი მონაკვეთებისათვის: რუსთავი-წითელი ხიდი, სადახლო ალგეთი, თბილისი-საგარეჯო და საგარეჯო-ბაკურციხე.“
 
დამკვეთი: საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი.
 
 
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა აჭარის ავტონომიურ რესპულიკაში“.
 
დამკვეთი: შპს „ჰიგიენა 2009“.
 
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD).
 
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „მსუბუქი ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა „ფაზის ოილის“ მშენებლობა ყულევში“.
 
დამკვეთი: შპს. „ფაზის ოილი“.
 
დამფინანსებელი: საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები (IFC/WB).
 
 
 
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „ბათუმი-ახალციხის ელექტროგადამცემი ხაზის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება“. შპს „ეკო-სპექტრი“ წარმოადგენს ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ ქვეკონტრაქტორს.
 
დამკვეთი:  სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  „სამყურისწყალი 2 ჰესი“-ს მშენებლობა და ექსპლუატაცია.
 
დამკვეთი: შპს „ფერი“.
 
დამფინანსებელი: შპს „ფერი“.
 
 
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „მსუბუქი ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა „ფაზის ოილის“ მშენებლობა ყულევში“.
 
დამკვეთი: შპს. „ფაზის ოილი“.
 
 
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  ნარჩენი წყლის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა დაბა ანაკლიაში.
 
დავალება:  პროექტის დახურვის გარემოსდაცვითი აუდიტის ჩატარება პროექტისათვის ნარჩენი წყლის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა დაბა ანაკლიაში.