მიმდინარე პროექტები
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: სამუშაო ზონის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა ხრამჰესი 1 და ხრამჰესი 2 ჰიდროელექტროსადგურებზე;
დამკვეთი: შპს „ხრამჰესი 1“ და შპს „ხრამჰესი 2“;
დამფინანსებელი: შპს „ხრამჰესი 1“ და შპს „ხრამჰესი 2“;
დავალება: ხმაურის ფონური დონის გაზომვა და ანალიზი, მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა და ანალიზი.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: სკოლების მშენებლობა სოფელ სუფსაში, ნიგვზიანსა და დიდი ჭყონში;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (ADB);
დავალება: ხმაურის ფონური დონის გაზომვა, მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა, ჰაერში დამაბინძურებელ მავნე ნივთიერებათა გაზომვა და ჰაერში შეწონილი
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბესა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში საბავშვო ბაღების მშენებლობის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „ინსტალი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (ADB);
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „სათავე“;
დამფინანსებელი: შპს „სათავე“;
დავალება: ხმაურის, ვიბრაციის და ჰაერში მყარი ნაწილაკების (PM 2.5, PM10) ინსტრუმენტალური გაზომვა.

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა შუახევჰესის და სხალთაჰესის ოპერირების ადგილებზე;
დამკვეთი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.


კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: გურიის მეორადი გზების რეაბილიტაციის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დავალება: ხმაურის ფონური დონის და მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: თბილისი- საგარეჯოს გზის მშენებლობა;
დამკვეთი: „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დავალება: გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ფოთის ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობა;
დამკვეთი: ამხანაგობა „მირბუდ-სიესი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება: გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ბაკურციხე - წნორის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა;
დამკვეთი: „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დამფინანსებელი: „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დავალება: გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება.