ორგანიზაციის შესახებ
ორგანიზაციის შესახებ
საერთაშორისო საკონსულტაციო და სერტიფიცირების ცენტრი შპს „ეკო-სპექტრი“ დაფუძნებულია 2008 წელს ქალაქ თბილისში. ამჟამად, კომპანიაში დასაქმებულია 10 მუდმივი შტატის მქონე და 37 გრძელვადიანი ასოცირებული ექსპერტი და კონსულტანტი. კომპანიას განხორციელებული აქვს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული (მსოფლიო ბანკი (WB), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD), ევროპის ინვესტირების ბანკი (EIB), აზიის განვითარების ბანკი (ADB) და სხვა) მრავალი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები როგორც საქართველოში, ისე მის საზღვრებს გარეთ 5 ქვეყანაში: უზბეკეთში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. კომპანიის მიზანია ეკოლოგიური და სოციალური უსაფრთხოების, ეკონომიკური მდგრადობის და დემოკრატიული განვითარების გაძლიერება.  2019 წლის 4 სექტემბერს  შპს „ეკო-სპექტრმა“  გახსნა შვილობილი კომპანია უზბეკეთის რესპუბლიკაში LTD „Eko-Spectri Uzbekistan“, რომლის მიზანია ცენტრალური აზიის რეგიონში  პროექტების მომზადება, განხორციელება და მონიტორინგი.
 
2012 წლის 10 სექტემბერს შპს „ეკო-სპექტრმა“  ხელი მოაწერა  ფრენშაიზის შეთანხმებას კორეულ კომპანია შპს „GCERTI Co“-სთან. შეთანხმების თანახმად,  შპს „GCERTI Co“  შპს „ეკო-სპექტრს“ ანიჭებს უფლებამოსილებას, იმოქმედოს ბაზარზე მისი სახელით, შეასრულოს სარეკლამო და სხვა ნებისმიერი ქმედება, რისი შესრულების უფლებამოსილებაც გააჩნია შპს „GCERTI Co“-ს. 
 
ფრენჩაიზული ხელშეკრულება ანიჭებს შპს „ეკო-სპექტრს“ უფლებას, როგორც დამოუკიდებელმა ბიზნეს-ერთეულმა, ჩაატაროს მასერტიფიცირებელი აუდიტები შემდეგ სფეროებში:
 
·      გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემები (ISO 14001:2015);
 
·      ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები (ISO 9001:2018);
 
·     შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემები (ISO 45001:2018).
 
 
აღნიშნული ხელშეკრულების თანახმად, შპს „ეკო-სპექტრს“ ასევე შეუძლია ჩატაროს  და შეაფასოს ქვემოთ მითითებული აკრედიტირებული  ტრენინგის კურსები:
 
·       მოდული QM – ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა;
 
·       მოდული EM – გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემა;
 
·       მოდული FS – საკვების უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემა;
 
·       მოდული OH – შრომის ჰიგიენისა და  უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემა;
 
·       მოდული IS – ინფორმაციის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემა;
 
·       მოდული AU – აუდიტის ჩატარების მენეჯმენტის სისტემა.
 
შპს „ეკო-სპექტრს“ გააჩნია ტექნიკური საშუალებები განახორციელოს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა, მის ხელთ არსებული დასავლური წარმოების ლიცენზირებული ინსტრუმენტებით, რომელთაც გააჩნიათ ევროპული კალიბრება და ფართოდ გამოიყენება ევროპის მასშტაბით, მათ შორის:
 
 
1. გერმანული წარმოების ხმაურის 3D მოდელირება CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) - თანამედროვე და ეფექტური კომპიუტერული პროგრამაა, რომელიც გამოიყენება გარემო ხმაურის ანგარიშის, პრეზენტაციის, შეფასებისა და პროგნოზირებისათვის სამრეწველო საწარმოებში, მანქანების პარკინგის მქონე დიდ სავაჭრო ცენტრებში, ახალი გზების, რკინიგზების ან მთლიანად ქალაქისა და ურბანული ტერიტორიების მასშტაბით;
 
 
2. გერმანული წარმოების სამღერძა ვიბრაციული მონიტორი - მოწყობილობის დანიშნულებაა ვიბრაციის გაზომვა შენობებში, ხიდებზე, კოშკებზე, მილსადენებსა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ერთეულებზე. აღჭურვილია სენსორით, ჩამწერი და შეფასების ელექტრონული მოწყობილობითა და აკუმულატორით;
 
 
3.  პიკომიქსერი (Picomixer) - ავტომობილების აღრიცხვისა და საგზაო მოძრაობის ანალიზატორი პროგრამაა ურბანული / საგზაო მოძრაობის მართვისა და მაგისტრალების მართვისთვის, ვიდეო დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, ინციდენტების გამოვლენის, მონაცემების შეგროვებისა და საგზაო უსაფრთხოების დაგეგმვის მიზნით;
 
 
4. QSBY 9 დიუმიანი DVR ჩამწერი - არის 100 მ წყალქვეშა ვიდეოკამერა IP68 წყალგაუმტარი 38 LEDs, 360 გრადუსიანი მბრუნავი კამერით;
 
 
5. ჰაერში აქროლადი ორგანული ნაერთების, აზოტის დიოქსიდის, ოზონის და ნახშირორჟანგის (NO2, O3, CO, VOC) საზომი აპარატი.
;