მოწვეული კონსულტანტები
კატეგორია - მოწვეული კონსულტანტები
კონსულტანტი გარემოსდაცვით და განსახლების საკითხებში

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის მაგისტრის სპეციალობით. 1988-1995 წლებში მუშაობდა ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში, იკვლევდა თავის ტვინის კორტიკო-თალამურ ურთიერთქმედებას. 2001-2005 წლებში ქეთევან დგებუაძე მუშაობდა მსოფლიო ბანკის ევროპისა და შუა აზიის არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო ჯგუფის