სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
2020 წლის 25 დეკემბერს ჩატარდა მეორე სამუშაო შეხვედრა შპს „ეკო-სპექტრის“ და შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის“ თანამშრომლებს შორის, რომლის მიზანიც იყო მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება და საიტის დათვალიერება. შეხვედრაზე შპს „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლები გაესაუბრნენ შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის“ წარმომადგენლებს და შეამოწმეს ორგანიზაციის მიერ დანერგილი პროცედურების შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტის ისო 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მოთხოვნებთან.
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრი“ ულოცავს ჩვენი გუნდის წევრს, ბატონ გიორგი თევზაძეს 2020 წლის საქართველოს წარმატებული ადამიანების პერსონის ტიტულით დაჯილდოვებას. იხილეთ ბმული:
კატეგორია - სიახლეები
შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლები იმყოფებოდნენ რუსთავის ქარხნის ძაბვის ქვესადგურის ტერიტორიაზე რეკონსტრუქციის სამუშაოების
კატეგორია - სიახლეები
სს „სვანეთი ჰიდროსთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლები იმყოფებოდნენ „მესტიაჭალა 1“ და „მესტიაჭალა 2“ ჰესის ჰიდროელექტრო სადგურებზე კლიმატის ცვლილების შეფასების
კატეგორია - სიახლეები
ქალაქ თბილისში დიღმის ჭალების დასასვენებელი პარკის მოწყობის მიზნით, ააიპ „კავკასიის რეგიონულ გარემოსდაცვით ცენტრთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა საპროექტო ტრიტორიაზე განახორციელეს ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი გაზომვითი სამუშაოები.
კატეგორია - სიახლეები
2020 წლის 31 აგვისტოს შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია „ეკო-სპექტრის“ გუნდმა მოამზადა კასპის მუნიციპალიტეტში აგურის ქარხნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით.
კატეგორია - სიახლეები
2020 წლის 4 აგვისტოს ჩატარდა პირველი სამუშაო შეხვედრა შპს „ეკო-სპექტრის“ და შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის“ თანამშრომლებს შორის, რომლის მიზანიც იყო პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარების დღეების განსაზღვრა და საიტის დათვალიერების დაგეგმვა. შეხვედრაზე შპს „ეკო-სპექტრის“ დირექტორმა ირაკლი კავილაძემ და საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსმა ლილე ხაბალაშვილმა შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის“ შიდა სტრუქტურების წარმომადგენლებს მიაწოდეს ზოგადი ინფორმაცია აუდიტის ჩატარების წესების და მოსამზადებელი დოკუმენტების შესახებ.
კატეგორია - სიახლეები
2020 წლის 28 ივლისს ქ. ფოთის მე-11 საჯარო სკოლის ღია სიცრცეში ჩატარდა სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ფოთში ახალ ღრმაწყლოვან მრავალფუნქციურ ნავსადგურში ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ.
კატეგორია - სიახლეები
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაყარი ტვირთების ტერმინალის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლუატაცია;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს კორპორაცია “ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი;
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2020