სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
2020 წლის 4 აგვისტოს ჩატარდა პირველი სამუშაო შეხვედრა შპს „ეკო-სპექტრის“ და შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის“ თანამშრომლებს შორის, რომლის მიზანიც იყო პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარების დღეების განსაზღვრა და საიტის დათვალიერების დაგეგმვა. შეხვედრაზე შპს „ეკო-სპექტრის“ დირექტორმა ირაკლი კავილაძემ და საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსმა ლილე ხაბალაშვილმა შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის“ შიდა სტრუქტურების წარმომადგენლებს მიაწოდეს ზოგადი ინფორმაცია აუდიტის ჩატარების წესების და მოსამზადებელი დოკუმენტების შესახებ.
კატეგორია - სიახლეები
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაყარი ტვირთების ტერმინალის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლუატაცია;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს კორპორაცია “ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი;
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2020
კატეგორია - სიახლეები
2020 წლის 25 ივნისს ქ. ფოთის 11 საჯარო სკოლის ღია სიცრცეში ჩატარდა სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ფოთში ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის ფარგლებში. საჯარო განხილვას ესწრებოდნენ: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის,
ფოთის მინიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები. შპს „ეკო-სპექტრის“ წარმომადგენლებმა დამსწრეებს წარუდგინეს სკოპინგის ანგარიში, უპასუხეს დასმულ შეკითხვებს და მოისმინეს პროექტის ირგვლივ გამოთქმული მოსაზრებები.
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ განსახლებისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის თანამშრომლემბა გაავრცელეს ინფორმაცია ქ.ფოთში „ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური თანამედროვე ნავსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის“ შესახებ. ჩაატარეს შეხვედრები ადგილობრივ სამთარვობო და არასამთავრობო სტრუქტურებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლემბა ქ. ფოთში «ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური თანამედროვე ნავსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის» ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) დოკუმენტის მოსამზადებლად ჩაატარეს
კატეგორია - სიახლეები
“ნენსკრა ჰესის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში“ შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის სპეციალისტებმა ჭუბერის თემში აფეთქებითი სამუშაოების პროცესში ჩაატარეს მექანიკური ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების დონის გაზომვა, ასევე დაადგინეს ჰაერში მტვრის კონცენტრაციის დონე.
კატეგორია - სიახლეები
2019 წლის 19 დეკემბერს კომპანია „ეკო-სპექტრმა“ გააფორმა ხელშეკრულება უზბეკურ კომპანია «Nazar Business and Technology»-სთან „პაპ-ნამანგან-ანდიჟანის რკინიგზის ელექტრიფიკაციის პროექტის“ ფარგლებში ფერგანას ველზე ხმაურის გავრცელების 3D მოდელირებასთან დაკავშირებით. შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის სპეციალისტებმა აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში:
კატეგორია - სიახლეები
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავსადგურის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლუატაცია;
 
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს კორპორაცია “ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
კატეგორია - სიახლეები
დავალება:  შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობაში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.
 
პროექტი:  საერთაშორისო სერტიფიცირება