სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
2022 წლის 6 და 7 სექტემბერს შპს „ეკო-სპექტრის“ განსახლების და სოციალური უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ჩაატარეს საჯარო განხილვები კომპანია „Landel Mills“ LTD -სთან გაფორმებული ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში. საჯარო განხილვებში მონაწილეობდნენ პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის, „საქართველოს მელიორაციის“
კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 22 სექტემბერს, შპს „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურმა ჩაატარა მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტი ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების პროექტის ფარგლებში.

კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 2 სექტემბერს შპს „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის მიერ ჩატარდა პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტი. მასერტიფიცირებელი აუდიტის პირველ ეტაპზე მხარეთა მიერ განსახილველ საკითხებს წარმოადგენდა საერთაშორისო სტანდარტის - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ძირითადი მიდგომები და ის სტრუქტურა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ორგანიზაციის საქმიანობის წარმართვა.
კატეგორია - სიახლეები
შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ალტერნატიულ საწვავად საბურავების და გამომუშავებული ზეთების გამოყენებასთან დაკავშირებით საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებების პროექტის ფარგლებში, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა ჩაატარეს ხმაურის გავრცელების კვლევა (მოდელირება).


კატეგორია - სიახლეები
შპს „ქართულ სამშენებლო ჯგუფთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში, საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა გარემოს მახასიათებლების ფონური დონის დადგენის მიზნით.კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ბედეგთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისში, ორხევის დასახლებაში არსებულ სამშენებლო ბლოკის საწარმოში ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.


კატეგორია - სიახლეები
შპს „ეკო-სპექტრის“ მთავარი იურისტი, უფლებადამცველი, ბატონი გიორგი თევზაძე შეყვანილია საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ 2022 წლის 13 ივლისს შექმნილ სამუშაო ჯგუფში. პარლამენტში, აღნიშნული სამუშაო ჯგუფის შექმნა განაპირობა ევროსაბჭოს მიერ წარმოდგენილი 12-პუნქტიანი გეგმის შესრულების აუცილებლობამ. სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობას იღებენ საქართველოს
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ინსთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე მარნეულში საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს მორიგი ხმაურის, ვიბრაციის და ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამბინძურებლების ინსტრუმენტალური გაზომვა სამშენებლო უბნის
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ინსტალთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საბავშვო ბაღების მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველ ანაგაში ჩაატარეს ხმაურის, ვიბრაციის და ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამბინძურებლების ინსტრუმენტალური გაზომვა, ნიადაგის სინჯების აღება მძიმე მეტალების კონცენტრაციის განსაზღვრის