სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
შპს „ყვარლის ბაგასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში შპს „ეკო-სპექტრის“ გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო სამსახურის თანმშრომლები იმყოფებოდნენ რძის მწარმოებელ საწარმოში სკრინინგის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო პირველადი ინფორმაციის შეგროვების მიზნით.
კატეგორია - სიახლეები
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში „ვმკ კონსტრაშენთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა ჩაატარეს სამშენებლო ობიექტზე ხმაურის, ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების და წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.
კატეგორია - სიახლეები
სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა საპროექტო ტრიტორიაზე განახორციელეს ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი გაზომვითი სამუშაოები ხმაურის გავრცელების 3D მოდელირებისთვის.
კატეგორია - სიახლეები
ახლაქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოსპიოში მდებარე ასფალტის საწარმოში შპს „ჯავახავტოგზასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა განახორციელეს ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი გაზომვითი სამუშაოები საწარმოს ტრიტორიაზე.
კატეგორია - სიახლეები
შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლები იმყოფებოდნენ გორის ქარის ელექტროსადგურზე ბიომრავალფეროვნების და კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშის მოსამზადებლად საბაზისო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით.
კატეგორია - სიახლეები
შპს „გეოენერჯისთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლები იმყოფებოდნენ ახმეტა ჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე ბიომრავალფეროვნების და კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშის მოსამზადებლად საბაზისო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით.
კატეგორია - სიახლეები
შპს „ჰიდრო ჯორჯიასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლები იმყოფებოდნენ დებედა ჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე ბიომრავალფეროვნების და კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშის მოსამზადებლად საბაზისო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით.
კატეგორია - სიახლეები
2020 წლის 25 დეკემბერს ჩატარდა მეორე სამუშაო შეხვედრა შპს „ეკო-სპექტრის“ და შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის“ თანამშრომლებს შორის, რომლის მიზანიც იყო მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება და საიტის დათვალიერება. შეხვედრაზე შპს „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლები გაესაუბრნენ შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის“ წარმომადგენლებს და შეამოწმეს ორგანიზაციის მიერ დანერგილი პროცედურების შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტის ისო 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მოთხოვნებთან.
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრი“ ულოცავს ჩვენი გუნდის წევრს, ბატონ გიორგი თევზაძეს 2020 წლის საქართველოს წარმატებული ადამიანების პერსონის ტიტულით დაჯილდოვებას. იხილეთ ბმული: