სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ინსტალთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საბავშვო ბაღების მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ ბოდბესა და ჭიაურში ჩაატარეს ხმაურის, ვიბრაციის და ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამბინძურებლების ინსტრუმენტალური გაზომვა, ნიადაგის სინჯების აღება მძიმე მეტალების კონცენტრაციის განსაზღვრის მიზნით სამშენებლო უბნის და უახლოესი
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ხრამჰესი 1“ და შპს „ხრამჰესი 2“-თან გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე ჩაატარეს ხმაურის და ვიბრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვები ჰიდროელექტროსადგურების „ხრამჰესი 1“ და „ხრამჰესი 2“ სამუშაო ზონებში.კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ქართულ სამშენებლო ჯგუფთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საბავშვო ბაღების მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ სუფსაში, ნიგვზიანსა და დიდ ჭყონში ჩაატარეს ხმაურის ფონური დონის, მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის, ჰაერის დამაბინძურებელი მავნე
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „სათავესთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს სამშენებლო სამუშაოების პროცესის მიმდინარეობისას ხმაურის, ვიბრაციის და ჰაერში მყარი ნაწილაკების (PM2.5 და PM10) ინსტრუმენტალური გაზომვა სამშენებლო უბნის და უახლოესი დასახლებული შენობის ტერიტორიაზე.
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძელზე ჩაატარეს ხმაურის, ვიბრაციის, ტემპერატურის, ტენიანობის და განათებულობის ინსტრუმენტული გაზომვა სხალთაჰესის ოპერირების ადგილებზე.
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ჩაატარეს ხმაურის, ვიბრაციის, ტემპერატურის, ტენიანობის და განათებულობის ინსტრუმენტული გაზომვა შუახევჰესის საოპერაციო ადგილებზე.
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, გურიის შიდა გზების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს ხმაურის ფონური დონის და მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა ობიექტებზე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში.

კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპქეტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალის“ ბაკურციხე - წნორის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს საპროექტო გზის მიმდებარედ არსებულ შენობებში ხმაურის, ვიბრაციის და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა დონეების 24 საათიანი ინსტრუმენტული გაზომვა. საერთო ჯამში, ხმაურის საზომი
კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 15 მარტს კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის წარმომადგენლებმა კომპანია „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის“ საიტზე ჩაატარეს ყოველწლიური პირველი საზედამხედველო აუდიტი. ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტის ფარგლებში განიხილეს კომპანიაში არსებული დოკუმენტების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და