სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ბიოტექსთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე თბილისში ვეტერინარული ფარმაციის საწარმოს ტერიტორიაზე ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.

კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ქართულ სამშენებლო ჯგუფთან” გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „სათავე+”-თან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქუთაისის ავტოქარხნის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.
კატეგორია - სიახლეები
მასერტიფიცირებელი აუდიტის წარმატებით დასრულების შედეგად 2023 წლის 6 აპრილს შპს „ინოვას“ ხელმძღვანელობას კომპანია „ეკო-სპექტრის“ დირექტორმა გადასცა შპს „GCERTI Co.“-ს მიერ გაცემული ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკატი. სერტიფიკატის გაცემიდან 2 წლის განმავლობაში შპს „ინოვაში“ ჩატარდება ყოველწლიური განმეორებითი საზედამხედველო აუდიტები.კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „სათავე+”-თან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.კატეგორია - სიახლეები
მასერტიფიცირებელი აუდიტის წარმატებით დასრულების შედეგად 2023 წლის 6 აპრილს „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრის“ ხელმძღვანელობას კომპანია „ეკო-სპექტრის“ დირექტორმა გადასცა შპს „GCERTI Co.“-ს მიერ გაცემული ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკატი. სერტიფიკატის გაცემიდან 2 წლის განმავლობაში „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარულ ცენტრში“ ჩატარდება ყოველწლიური განმეორებითი
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ელიავა ბიოპრეპარატებთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისში ბაქტერიოფაგის ტერიტორიაზე ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.

კატეგორია - სიახლეები
მასერტიფიცირებელი აუდიტის წარმატებით დასრულების შედეგად 2023 წლის 6 აპრილს „თბილისის ცენტრალური ლაბორატორიის“ ხელმძღვანელობას კომპანია „ეკო-სპექტრის“ დირექტორმა გადასცა შპს „GCERTI Co.“-ს მიერ გაცემული ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკატი. სერტიფიკატის გაცემიდან 2 წლის განმავლობაში „თბილისის ცენტრალურ ლაბორატორიაში“ ჩატარდება ყოველწლიური განმეორებითი საზედამხედველო აუდიტები.

კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ბედეგთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისში არსებულ ბლოკის საწარმოს ტერიტორიაზე ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.