სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
უზბეკეთის რესპუბლიკის ვეტერინარიისა და მეცხოველეობის განვითარების სახელმწიფო კომიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულების, «მეცხოველეობის წარმოებისა და გასაღების ჯაჭვის განვითარების პროექტის» ფარგლებში, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლებმა ჩაატარეს პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული 60 ქვეპროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური აუდიტები. აუდიტების შედეგების ანალიზის და შეფასების შემდეგ, განისაზღვრა შეუსაბამობები და შემუშავდა ქვეპროექტების განხორციელებაში ჩართული კომპანიების
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ედვინგსთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისში, ფეიქრების ქუჩაზე არსებული სარეკლამო კომპანიის სტამბის ტერიტორიაზე ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.


კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 22 ოქტომბერს კომპანია „ნეოლაბში“ ჩატარდა ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტი. აუდიტი ჩატარდა კლიენტის საიტზე. ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტის ფარგლებში განიხილეს კომპანიაში არსებული დოკუმენტების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა, განისაზღვრა შემდგომი წლის საზედამხედველო აუდიტის ჩატარების პერიოდი.


კატეგორია - სიახლეები
შპს „სმ ჯგუფსა“ და შპს “ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის წარმომადგენლებმა, შპს „სმ ჯგუფის“ ქვის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს ტერიტორიაზე განახორციელეს სამუშაო ზონის გარემოს ხარისხობრივი მონაცემების ინსტრუმენტული გაზომვა (ხმაური, ვიბრაცია, მტვერი, ტემპერატურა, ტენიანობა).კატეგორია - სიახლეები
შპს „თი ეს გრუპსა“ და შპს “ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის წარმომადგენლებმა, სოფ. მარაბდაში, „თი ეს გრუპის“ ცემენტის საწარმოს და უახლოესი საცხოვრებელი შენობის ტერიტორიაზე განახორციელეს ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების დონის ინსტრუმენტალური გაზომვა.კატეგორია - სიახლეები
შპს „ჰანსსა“ და შპს “ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის წარმომადგენლებმა, დამკვეთის მიერ მითითებულ ლოკაციებზე (ყოფილი „მიხაილოვის“ საავადმყოფო) განახორციელეს ხმაურის ზემოქმედების დონის, ატმოსფერულ ჰაერში მყარი ნაწილაკების (PM 2.5, PM 10) და აზოტის დიოქსიდის კონცენტრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვა.


კატეგორია - სიახლეები
მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული „ჩრდილოეთ არალის ზღვის განვითარების და აღდგენის პროექტის“ ფარგლებში გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 44 კომპანიამ, გამარჯვებულმა კონსორციუმმა - შპს „ეკო-სპექტრმა“ (საქართველო) და ი/მ «Diamond»-მა (ყაზახეთი) 2022 წლის 1 სექტემბერს ხელშეკრულება გააფორმა საკონსულტაციო მომსახურებაზე პროექტის განმახორციელებელთან, ყაზახეთის ეკოლოგიის, გეოლოგიის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან.
კატეგორია - სიახლეები
2022 წლის 6 და 7 სექტემბერს შპს „ეკო-სპექტრის“ განსახლების და სოციალური უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ჩაატარეს საჯარო განხილვები კომპანია „Landel Mills“ LTD -სთან გაფორმებული ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში. საჯარო განხილვებში მონაწილეობდნენ პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის, „საქართველოს მელიორაციის“
კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 22 სექტემბერს, შპს „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურმა ჩაატარა მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტი ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების პროექტის ფარგლებში.