სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თამანშრომლებმა ოზურგეთში მდებარე ავტოსამრეცხაო "Car Care Centre" -ს მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩაატარეს ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვითი სამუშაოები ხმაურის კვლევის ანგარიშის წარსადგენად.
კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 14 ივლისს კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“ ჩატარდა გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტი. აუდიტი ჩატარდა კლიენტის საიტზე. ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტის ფარგლებში განიხილეს კომპანიაში არსებული დოკუმენტების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა, განისაზღვრა შემდგომი წლის საზედამხედველო აუდიტის ჩატარების პერიოდი. კომპანია „ეკო-სპექტრის“ დირექტორი ირაკლი კავილაძე შეხვდა შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ როგორც გენერალურ დირექტორს, ასევე იურიდიული დეპარტამენტის, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის, სოციალური და საოპერაციო საკითხების დეპარტამენტების წარმომადგენლებს.
კატეგორია - სიახლეები
2021 წლის 1 ივლისს 15:00 საათზე ქ. ფოთის მე-11 საჯარო სკოლაში (შავი ზღვის ქუჩა N6) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ქ. ფოთში სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური"-ს მიერ ,,ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის ფარგლებში. განხილვას ესწრებოდნენ: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის, ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები. შპს „ეკო-სპექტრის“ გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო სამსახურის უფროსმა ირაკლი კავილაძემ დამსწრეებს წარუდგინა გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში, უპასუხა დასმულ შეკითხვებს და მოისმინა პროექტის ირგვლივ გამოთქმული მოსაზრებები.
კატეგორია - სიახლეები
მასერტიფიცირებელი აუდიტის წარმატებით დასრულების შედეგად 2021 წლის 16 აპრილს შპს „გარდაბნის გამწმენდ ნაგებობის“ წარმომადგენელს კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსმა გადასცა შპს „GCERTI Co.“-ს მიერ გაცემული ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკატი. სერტიფიკატის გაცემიდან 2 წლის განმავლობაში შპს „გარდაბნის გამწმენდ ნაგებობაში“ ჩატარდება ყოველწლიური განმეორებითი საზედამხედველო აუდიტები.
კატეგორია - სიახლეები
“შპს ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო, ფილიალი საქართველოში“ - სთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლზე ჩაატარეს გეგმიური ვიბრაციის გაზომვითი სამუშაოები ყოველთვიური ანგარიშის მომზადების და წარდგენის მიზნით.
კატეგორია - სიახლეები
შპს „ინსი“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა მარნეულში ჩაატარეს საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის ტერიტორიაზე ხმაურის, ვიბრაციის და ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზომვითი სამუშაოები.
კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 14, 15 და 16 ივნისს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გიორგიწმინდასა და ბადიაურში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ბაკურციხეში, კაჭრეთში, ჩალაუბანსა და მელაანში ჩატარდა რუსთავი-წითელი ხიდი, ალგეთი-სადახლო, თბილისი-საგარეჯო, საგარეჯო-ბაკურციხის გზების მშენებლობის პროექტის ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვა, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლები და ადგილობრივი მოსახლეობა. შპს „ეკო-სპექტრის“ წარმომადგენლებმა დამსწრეებს წარუდგინეს გზშ ანგარიში, უპასუხეს დასმულ შეკითხვებს და მოისმინეს პროექტის ირგვლივ გამოთქმული მოსაზრებები.
კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 15 ივნისს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის საჯარო სკოლაში ჩატარდა კასპის აგურის ქარხნის მშენებ გზშ ანგარიშის  საჯარო განხილვა ლობისთვის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვა, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, შპს „კერამიკა ელტორენტე+“-ის წარმომადგენლები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები. შპს „ეკო-სპექტრის“ წარმომადგენლებმა დამსწრეებს წარუდგინეს გზშ ანგარიში, უპასუხეს დასმულ შეკითხვებს და მოისმინეს პროექტის ირგვლივ გამოთქმული მოსაზრებები.
კატეგორია - სიახლეები
2021 წლის 14 ივნისს ჩატარდა პირველი სამუშაო შეხვედრა შპს „ეკო-სპექტრი“-ს და შპს „ჯეორჯიან პროდაქტს“-ის თანამშრომლებს შორის, რომლის მიზანიც იყო პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარების დღეების განსაზღვრა და საიტის დათვალიერების დაგეგმვა. შეხვედრაზე შპს „ეკო-სპექტრი“-ს დირექტორმა ირაკლი კავილაძემ და საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსმა ლილე ხაბალაშვილმა შპს „ჯეორჯიან პროდაქტ“-ის შიდა სტრუქტურების წარმომადგენლებს მიაწოდეს ზოგადი ინფორმაცია აუდიტის ჩატარების წესების და მოსამზადებელი დოკუმენტების შესახებ.