სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
ქალაქ თბილისში დიღმის ჭალების დასასვენებელი პარკის მოწყობის მიზნით, ააიპ „კავკასიის რეგიონულ გარემოსდაცვით ცენტრთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა საპროექტო ტერიტორიაზე განახორციელეს ხმაურის 24 საათიანი გაზომვა 6 ლოკაციაზე, ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებების კონცენტრაციის გაზომვა 6 ლოკაციაზე და კვლევის ანგარიშის მომზადება.
კატეგორია - სიახლეები
კომპანია „ეკო-სპექტრის“აგამოცდო ლაბორატორიის თამანშრომლებმა ოზურგეთში მდებარე ავტოსამრეცხაო "Car Care Centre" -ს მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩაატარეს ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვითი სამუშაოები ხმაურის კვლევის ანგარიშის წარსადგენად.
კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 14 ივლისს კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“ ჩატარდა გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტი. აუდიტი ჩატარდა კლიენტის საიტზე. ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტის ფარგლებში განიხილეს კომპანიაში არსებული დოკუმენტების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა, განისაზღვრა შემდგომი წლის საზედამხედველო აუდიტის ჩატარების პერიოდი.

კატეგორია - სიახლეები
2021 წლის 1 ივლისს 15:00 საათზე ქ. ფოთის მე-11 საჯარო სკოლაში (შავი ზღვის ქუჩა N6) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ქ. ფოთში სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური"-ს მიერ ,,ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის ფარგლებში.
კატეგორია - სიახლეები
მასერტიფიცირებელი აუდიტის წარმატებით დასრულების შედეგად 2021 წლის 16 აპრილს შპს „გარდაბნის გამწმენდ ნაგებობის“ წარმომადგენელს კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსმა გადასცა შპს „GCERTI Co.“-ს მიერ გაცემული ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკატი. სერტიფიკატის გაცემიდან 2 წლის განმავლობაში შპს „გარდაბნის გამწმენდ ნაგებობაში“ ჩატარდება ყოველწლიური განმეორებითი საზედამხედველო აუდიტები.

კატეგორია - სიახლეები
“შპს ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო, ფილიალი საქართველოში“ - სთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლზე ჩაატარეს გეგმიური ვიბრაციის გაზომვითი სამუშაოები ყოველთვიური ანგარიშის მომზადების და წარდგენის მიზნით.კატეგორია - სიახლეები
შპს „ინსი“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა მარნეულში ჩაატარეს საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის ტერიტორიაზე ხმაურის, ვიბრაციის და ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზომვითი სამუშაოები.


კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 14, 15 და 16 ივნისს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გიორგიწმინდასა და ბადიაურში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ბაკურციხეში, კაჭრეთში, ჩალაუბანსა და მელაანში ჩატარდა რუსთავი-წითელი ხიდი, ალგეთი-სადახლო, თბილისი-საგარეჯო, საგარეჯო-ბაკურციხის გზების მშენებლობის პროექტის ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო
კატეგორია - სიახლეები
მიმდინარე წლის 15 ივნისს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხის საჯარო სკოლაში ჩატარდა კასპის აგურის ქარხნის მშენებ გზშ ანგარიშის  საჯარო განხილვა ლობისთვის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვა, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, შპს „კერამიკა ელტორენტე+“-ის წარმომადგენლები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები. შპს „ეკო-სპექტრის“ წარმომადგენლებმა დამსწრეებს წარუდგინეს გზშ ანგარიში, უპასუხეს დასმულ შეკითხვებს და მოისმინეს პროექტის ირგვლივ გამოთქმული მოსაზრებები.