დასრულებული პროექტები
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სარეკლამო კომპანია და სტამბა;
დამკვეთი: შპს „ედვინგსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ედვინგსი“;
დავალება: მტვრის მყარი ნაწილაკების, ხმაურის და მიკროკლიმატური მახასიათებლების ინსტრუმენული გაზომვა და ანგარიშის შედგენა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.


კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ კასპის ცემენტის ქარხანაში ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებების პროექტი;
დამკვეთი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
პროექტის დამფინანსებელი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
დავალება: ხმაურის გავრცელების კვლევა და მოდელირება;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: კასპის მუნიციპალიტეტში ქვის სამსხვრევ - დამხარისხებელი საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „სმ ჯგუფი“;
დამფინანსებელი: შპს „სმ ჯგუფი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.


კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სოფ, მარაბდის ცემენტის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „თი ეს გრუპი“;
დამფინანსებელი: შპს „თი ეს გრუპი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ქ. ფოთში „ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური თანამედროვე ნავსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ყოფილი „მიახაილოვის“ საავადმყოფოს ტერიტორიაზე არტცენტრის მშენებლობა;
დამკვეთი: შპს „ჰანსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჰანსი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.


კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სასტუმრო ჯინო ველნეს რაბათი;
დამკვეთი: შპს „ევროკომ ინვესტმენტ ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „ევროკომ ინვესტმენტ ჯორჯია“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: 2022 წლის 23-26 მაისს საერთაშორისო სერტიფიცირების ცენტრმა შპს „ეკო-სპექტრმა” ჩაატარა „GCT“-ის მიერ აკრედიტირებული 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის ტრენინგ-კურსი. ტრენინგი ჩატარდა უზბეკეთის სახელმწიფო და კომერციული ბანკების გარემოს დაცვის სპეციალისტებისთვის, ტრენინგის დამსწრეებზე გაიცა შესაბამისი საერთაშორისო
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.