დასრულებული პროექტები
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სასტუმრო ჯინო ველნეს რაბათი;
დამკვეთი: შპს „ევროკომ ინვესტმენტ ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „ევროკომ ინვესტმენტ ჯორჯია“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: 2022 წლის 23-26 მაისს საერთაშორისო სერტიფიცირების ცენტრმა შპს „ეკო-სპექტრმა” ჩაატარა „GCT“-ის მიერ აკრედიტირებული 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის ტრენინგ-კურსი. ტრენინგი ჩატარდა უზბეკეთის სახელმწიფო და კომერციული ბანკების გარემოს დაცვის სპეციალისტებისთვის, ტრენინგის დამსწრეებზე გაიცა შესაბამისი საერთაშორისო
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ კასპის ცემენტის ქარხანაში ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებების პროექტი;
დამკვეთი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
პროექტის დამფინანსებელი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
დავალება: ხმაურის გავრცელების კვლევა და მოდელირება;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.


კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სამშენებლო ბლოკის მწარმოებელი საწარმო;
დამკვეთი: შპს „ბედეგი“;
დამფინანსებელი: შპს „ბედეგი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ქ. თელავის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება;
დამკვეთი: შპს „ჯეო ბილდი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჯეო ბილდი“;
დავალება: ხმაურის ზემოქმედების დონის და ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთერებების კონცენტრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვა;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: თერჯოლის ასფალტო-ბეტონის ქარხანა;
დამკვეთი: შპს „New Road“;
დამფინანსებელი: შპს „New Road“;
დავალება: საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების (PM10, PM2.5, NO2, CO) კონცენტრაციის გაზომვა;
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ლაგოდეხის ასფალტ-ბეტონის ქარხანა;
დამკვეთი: შპს „ლაგოდეხავტოგზა“;
დამფინანსებელი: შპს „ლაგოდეხავტოგზა“;
დავალება: ხმაურის ფონური დონის გაზომვა და ანგარიშის მომზადება, ატმოსფერულ ჰაერში მყარი ნაწილაკების ინსტრუმენტალური
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ლაგოდეხის ინერტული მასალების გადამამუშავებელი საწარმო;
დამკვეთი: შპს „მონაკვეთი 12“;
დამფინანსებელი: შპს „მონაკვეთი 12“;
დავალება: ხმაურის ფონური დონის გაზომვა და ანგარიშის შედგენა, ატმოსფერულ ჰაერში მყარი ნაწილაკების ინსტრუმენტალური გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;