დასრულებული პროექტები
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სამშენებლო მასალების სავაჭრო ობიექტის ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „აბიტარე“;
დამფინანსებელი: შპს „აბიტარე“;
დავალება: ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების, მიკროკლიმატის მახასიათებლების გაზომვა
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ქათმის კვერცხის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „კუმისი“;
დამფინანსებელი: შპს „კუმისი“;
დავალება: ხმაურის დონის, მიკროკლიმატის მახასიათებლების გაზომვა და ჩატარებული კვლევის ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ბათუმის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი;
დამკვეთი: „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“;
დამფინანსებელი: „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ფონური დონის გაზომვა, ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების ემისიების მოდელირება და ჩატარებული კვლევის ანგარიშის მომზადება;
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ფოთის ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობა;
დამკვეთი: ამხანაგობა „მირბუდ-სიესი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება: გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება;
პროექტი დასრულდა: 2023წ.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: უზბეკეთის რესპუბლიკაში «მეცხოველეობის წარმოებისა და გასაღების ჯაჭვის განვითარების პროექტი»;
დამკვეთი: უზბეკეთის რესპუბლიკის ვეტერინარიისა და მეცხოველეობის განვითარების სახელმწიფო კომიტეტი;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (აგბ);
დავალება: გარემოსდაცვითი და სოციალური აუდიტების ჩატარება,

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სს „ემ გრუპის“ რესტორნის ოპერირება;
დამკვეთი: სს „ემ გრუპი“;
დამფინანსებელი: სს „ემ გრუპი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.


კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: შპს „რესპუბლიკის“ რძის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „რესპუბლიკა“; დამფინანსებელი: შპს „რესპუბლიკა“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.


კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: შპს „თი ეს გრუპის“ ცემენტის მწარმოებელი ქარხნის ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „თი ეს გრუპი“;
დამფინანსებელი: შპს „თი ეს გრუპი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება; პ
როექტი დასრულდა: 2023 წ.


კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: შპს „ჯინო პარკის“ სარელაქსაციო და გამაჯანსაღებელი სივრცის ოპერირება;
დამკვეთი: შპს. „ჯინო პარკი“;
დამფინანსებელი: შპს. „ჯინო პარკი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.