დასრულებული პროექტები
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: “RETA 7548: გარემოსდაცვითი მოთხოვნების განხორციელების გაუმჯობესება ცენტრალურ და დასავლეთ აზიაში - საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი”; 
დამკვეთი: აზიის განვითარების ბანკი (აგბ);

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი:  “დუშეთი-დარიალის გადამცემი ხაზის მშენებლობა”;   
დამკვეთი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“. (შპს „ეკო-სპექტრი“ წარმოადგენს ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ ქვეკონტრაქტორს);
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD);
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: 2013 წლის 3-4 დეკემბერს ბიშკეკში (ყირგიზეთი), ენერგეტიკის სექტორის განვითარების პროექტის ფარგლებში,  ჩატარდა 2  დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“;
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ყირგიზეთის ენერგეტიკის სამინისტროს და ორგანიზაცია ნაციონალური ელექტროგადამცემი ხაზების
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: 2013 წლის 1-2 დეკემბერს ბიშკეკში (ყირგიზეთი), ისსიკ-კულის განვითარების პროექტის   ფარგლებში, ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოები ინსტრუქციები“.
 
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ისსიკ-კულის განვითარების პროექტის მმართველობითი გუნდის წარმომადგენლები.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: 2013 წლის 29-29 ოქტომბერს ბიშკეკში (ყირგიზეთი),CAREC-ის პროექტის ფარგლებში,  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოები ინსტრუქციები“. ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ყირგიზეთის ტრანსპორტის სამინისტროს, ყირგიზეთის მთავრობის გარემოსდაცვითი და ტექნიკური უსაფრთხოების ინპექციის, საზედამხედველო
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: 2013 წლის 23-24 ოქტომბერს დუშანბეში  (ტაჯიკეთი), ელექტროგადამცემი ხაზების განვითარების პროექტის ფარგლებში,  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“. ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ტაჯიკეთის ენერგეტიკის სამინსტროს, ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ასოციაციის და კომპანია
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: 2013 წლის 18-19 ოქტომბერს დუშანბეში  (ტაჯიკეთი),CAREC-ს პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ტაჯიკეთის ტრანსპორტის სამინისტროს,პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის და ჩინური კომპანიის  Xinjiang Beixin Road and Bridge Group
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: 2013 წლის 16-17 ოქტომბერს დუშანბეში  (ტაჯიკეთი), სოფლის მეირნეობის განვითარების პროექტის ფარგლებში,  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოები ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ტაჯიკეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: 2013 წლის 19- 20 სექტემბერს ერევანში (სასომხეთი)  ქალების მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტის ფარგლებში  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.

ტრეინინგს ესწრებოდნენ: “ACBA Credit Agricale Bank”