ჩვენი გუნდი
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
დირექტორი
პროექტების მართვის საბჭოს თავმჯდომარე
გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საინჟინრო-გეოლოგიის მაგისტრის სპეციალობით. 1985 – 1991 წლებში მუშაობდა მინერალური რესურსების კავკასიის ინსტიტუტში, იკვლევდა საცდელ ნიმუშებზე პირველადი და მეორადი ჩანართების ქიმიურ და თერმულ ანალიზებს, განსაზღვრავდა მძიმე ლითონების შემცველობას წყალსა და ნიადაგში სომხეთში, აზერბაიჯანში, ჩრდილოეთ რუსეთში და საქართველოში. 1998 წლიდან მან მიიღო თეორიული
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
ადმინისტრაციული მენეჯერი

დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებით მათემატიკოსი (სპეციალობა - დიფერენციალური განტოლებები). 2019 წლიდან ნანა გაბრავამ წარმატებით გაიარა და მიიღო საერთაშორისო სერტიფიცირება „Exemplar Global“-ის და „GCT“-ის მიერ აკრედიტირებულ შემდეგ კურსებზე: ISO 19011:2018- მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის, ISO 45001:2018 -შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის, ISO 14001:2015 - გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
მთავარი იურისტი
 
გიორგი თევზაძემ წარჩინებით დაამთავრა იურიდიული ფაკულტეტი. 1987 წლიდან აქტიურად მონაწილეობდა ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობაში, ხელმძღვანელობდა ადამიანის უფლებათა დაცვის ჯგუფს. 1991 წლის დეკემბრამდე იყო „მრგვალი მაგიდის“ სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე.1992 წლიდან სრულიად საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის ფონდის ერთ–ერთი დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. 
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
იურისტი
 
2004 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი და მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. 2019 წლიდან სოფიკო შარაშენიძემ წარმატებით გაიარა და მიიღო საერთაშორისო სერტიფიცირება „Exemplar Global“-ის და „GCT“-ის მიერ აკრედიტირებულ  კურსზე: ISO 45001:2018 - შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის, ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების და ISO 19011:2015 მენეჯმენტის სისტემების
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
განსახლებისა და სოციალური უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
პროექტების მართვის საბჭოს წევრი

დაამთავრა თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მართვის ავტომატიზირებული სისტემების სპეციალობით. ზურაბ რევაზიშვილმა 2018-2019 წლებში წარმატებით გაიარა და მიიღო საერთაშორისო სერტიფიცირება „Exemplar Global“-ის აკრედიტირებულ შემდეგ კურსებზე: ISO19011:2018 - მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის, ISO 45001:2018 - შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
საგამოცდო ლაბორატორიის უფროსი
პროექტების მართვის საბჭოს წევრი

2018 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2019 წლიდან აგრძელებს სწავლას საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში. 2017 წლიდან არჩილ რევაზიშვილი მუშაობს შპს „ეკო-სპექტრ“-ში გარემოს მახასიათებლების გაზომვის, აგრეთვე ხმაურის და ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიების მოდელირების სპეციალისტად. მონაწილეობა აქვს მიღებული
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსი
პროექტების მართვის საბჭოს წევრი

2019 წელს დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. ამავე უნივერსიტეტში მაღალი აკადემიური მოსწრების გამო მან მოიპოვა უნივერსიტეტის სტიპენდია და ირიცხებოდა უნივერსიტეტის სტიპენდიანტთა გუნდში. 2017 წელს წარმატებით გაიარა ტრენინგი თემაზე ”გენდერული სტრატეგიების შემუშავება და მისი განვითარება საქართველოს მასშტაბით”, რომელიც ჩატარდა მსოფლიო ბანკის მიერ ქ.თბილისში. 2019 წელს მან წარმატებით გაიარა და მიიღო სერთიფიკატი „სტრატეგიული კომუნიკაციის“ ინგლისურენოვან ტრეინინგ კურსში, რომელიც ჩატარდა კომპანია „ეკო-სპექტრში“ მოწვეული
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
განსახლებისა და სოციალური უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
 
1995 წელს დაამთავრა ქ. ვინიცის (უკრაინა) სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის საავტომობილო მეურნეობის ფაკულტეტი და მიენიჭა ინჟინერ-მექანიკოსის კვალიფიკაცია. 2018 -2019 წწ-ში მან წარმატებით გაიარა და მიიღო საერთაშორისო სერტიფიცირება „Exemplar Global“-ის აკრედიტირებულ შემდეგ კურსებზე: ISO 9001:2015 - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის, ISO 45001:2018 - შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის, ISO 14001:2015 - გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის და ISO 19011:2018 მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის კვალიფიკაციებზე.
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო სამსახურის სპეციალისტი

2020 წელს დაამთავრა ბიზნესისა და მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი ბარსელონას ევროპულ უნივერსიტეტში. გამორჩეული აკადემიური მოსწრების გამო იღებდა წარჩინების სტიპენდიას და იყო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის პრეზიდენტი 2 წლის განმავლობაში. 2018 წელს მელიტა თაგაურმა გაიარა სტაჟირება მუნიციპალური განვითარების ფონდში გარემოსა და სოციალური მართვის კუთხით. 2020 წლის ნოემბრიდან შეუერთდა კომპანია „ეკო-სპექტრის“ გუნდს და აქტიურად მონაწილეობს გარემოს დაცვის კუთხით მიმდინარე პროექტებში.