ჩვენი გუნდი
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
დირექტორი
პროექტების მართვის საბჭოს თავმჯდომარე
დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-გეოლოგიის მაგისტრის სპეციალობით. 1985 – 1991 წლებში მუშაობდა მინერალური რესურსების კავკასიის ინსტიტუტში, იკვლევდა საცდელ ნიმუშებზე პირველადი და მეორადი ჩანართების ქიმიურ და თერმულ ანალიზებს, განსაზღვრავდა მძიმე ლითონების შემცველობას წყალსა და ნიადაგში სომხეთში, აზერბაიჯანში, ჩრდილოეთ რუსეთში და საქართველოში. 1998 წლიდან მან მიიღო თეორიული ცოდნა და შეიძინა პრაქტიკული გამოცდილება

კატეგორია - ჩვენი გუნდი
ადმინისტრაციული მენეჯერი

დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებით მათემატიკოსი (სპეციალობა - დიფერენციალური განტოლებები). 2019 წელს ნანა გაბრავამ წარმატებით გაიარა და მიიღო საერთაშორისო სერტიფიცირება „Exemplar Global“-ის მიერ აკრედიტირებულ შემდეგ კურსებზე: ISO19011:2018 - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის, ISO 45001:2018 - შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის და ISO 14001:2015- გარემოს დაცვის
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
იურისტი
 
2004 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი და მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. 2019 წელს სოფიკო შარაშენიძემ წარმატებით გაიარა და მიიღო საერთაშორისო სერტიფიცირება „Exemplar Global“-ის მიერ აკრედიტირებულ  კურსზე: ISO 45001:2018 - შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის კვალიფიკაციაზე.

კატეგორია - ჩვენი გუნდი
განსახლებისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი
 
პროექტების მართვის საბჭოს წევრი:
დაამთავრა თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მართვის ავტომატიზირებული სისტემების სპეციალობით. ზურაბ რევაზიშვილმა 2018-2019 წლებში წარმატებით გაიარა და მიიღო საერთაშორისო სერტიფიცირება „Exemplar Global“-ის აკრედიტირებულ შემდეგ კურსებზე: ISO19011:2018 - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის, ISO 45001:2018 - შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
საგამოცდო ლაბორატორიის უფროსი
 
 
პროექტების მართვის საბჭოს წევრი
2018 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2019 წლიდან აგრძელებს სწავლას საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში. 2016 წლიდან არჩილ რევაზიშვილი მუშაობს შპს „ეკო-სპექტრ“-ში გარემოს მახასიათებლების გაზომვის, აგრეთვე ხმაურის და ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიების 
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსი
 
პროექტების მართვის საბჭოს წევრი
2019 წელს დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. ამავე უნივერსიტეტში მაღალი აკადემიური მოსწრების გამო მან მოიპოვა უნივერსიტეტის სტიპენდია და ირიცხებოდა უნივერსიტეტის სტიპენდიანტთა გუნდში. 2017 წელს წარმატებით გაიარა ტრენინგი თემაზე ”გენდერული სტრატეგიების შემუშავება და მისი განვითარება საქართველოს მასშტაბით”, რომელიც ჩატარდა მსოფლიო ბანკის მიერქ. თბილისში.
კატეგორია - ჩვენი გუნდი
განსახლებისა და სოციალური საკითხების უფროსი სპეციალისტი
 
1995 წელს დაამთავრა ქ. ვინიცის (უკრაინა) სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის საავტომობილო მეურნეობის ფაკულტეტი და მიენიჭა ინჟინერ-მექანიკოსის კვალიფიკაცია. 2018 -2019 წწ-ში მან წარმატებით გაიარა და მიიღო საერთაშორისო სერტიფიცირება „Exemplar Global“-ის აკრედიტირებულ შემდეგ კურსებზე: ISO 9001:2015 - ხარისხის მართვის მენეჯმენტის აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის, ISO 45001:2018 - შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის და ISO 14001:2015 - გარემოს დაცვის მენეჯმენტის  სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის კვალიფიკაციებზე.