კონტაქტი
შპს „ეკო-სპექტრი“
სათაო ოფისის მისამართი

საქართველო. თბილისი. 0179. ი.ჭავჭავაძის გამზირი №7, II სადარბაზო, III სართული.

ტელეფონი

(+995) (32) 290 44 22

ფაქსი

+(995 32) 290 46 39

ელ. ფოსტა

info@eco-spectri.com

ს/კ 205247393

შვილობილი კომპანია შპს „ეკო-სპექტრი უზბეკეთი“
მისამართი

უზბეკეთის რესპუბლიკა ქ. ტაშკენტი. შაიხონტოხურსის რაიონი. ც-14, სახლი 26ა, ბინა 18.

ტელეფონი

+998 9452 88 99

ელ. ფოსტა

uzbekistan@eco-spectri.com

დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი