მიმდინარე პროექტები
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში “ელექტროენერგიის გადაცემის და ვაჭრობის პროექტის ცენტრალური აზია-სამხრეთ აზია CASA -1000“ -ის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება; 
დამკვეთი: სს «კუხისტონის“ რესპუბლიკური ფონდი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დავალება: 
შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობაში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
2020 წლის 30 მარტს  შპს „გარდაბნის გამწმენდ ნაგბობასა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც  მოხდება შემდეგი

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ქ. ფოთში „ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური თანამედროვე ნავსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“; 
დამფინანსებელი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: „გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება  გზის შემდეგი მონაკვეთებისათვის: რუსთავი-წითელი ხიდი, სადახლო ალგეთი, თბილისი-საგარეჯო და საგარეჯო-ბაკურციხე“;
დამკვეთი: საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი;
 
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: „მსუბუქი ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა „ფაზის ოილის“ მშენებლობა ყულევში“;
დამკვეთი: შპს. „ფაზის ოილი“;
დამფინანსებელი: საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები (IFC/WB);
დავალება: ტყებიის ტაქსაცია, გაფართოებული სატყეო ზონის აზომვითი ნახაზების დოკუმენტაციის და სკოპინგის
ანგარიშის მომზადება.  


კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: „თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობა“;
დამკვეთი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი/ANAS International Enterprise;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება: თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის და ოპერირების ეტაპზე ხმაურის და ვიბრაციის ზეგავლენის საბაზისო მაჩვენებლების გაზომვა და მოდელირება.


კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი:  საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“;
დავალება:  შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
2019 წლის 17 სექტემბერს  შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც  მოხდება შემდეგი მომსახურების გაწევა:

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: სს „ქართული ფილმი“;
დავალება:  სს „ქართული ფილმისთვის“ ISO 9001:2015 ხარისხის მენჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით; 2017 წლის 28 აგვისტოს  სს „ქართულ ფილმსა“  და შპს „ეკო-სპექტრსშორის გაფორმდა ხელშეკრულება 3 წლიან მომსახურეობაზე, რომლის თანახმადაც შპს „ეკო-სპექტრმა,“ როგორც ქვეკონტრაქტომა, უნდა განახორციელოს  შემდეგი