მიმდინარე პროექტები
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ქ. ფოთში „ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური თანამედროვე ნავსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დამფინანსებელი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დავალება: პროექტის ფარგლებში სკოპინგის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: „მსუბუქი ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა „ფაზის ოილის“ მშენებლობა ყულევში“;
დამკვეთი: შპს. „ფაზის ოილი“;
დამფინანსებელი: საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები (IFC/WB);
დავალება: ტყებიის ტაქსაცია, გაფართოებული სატყეო ზონის აზომვითი ნახაზების დოკუმენტაციის და სკოპინგის
ანგარიშის მომზადება.  


კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: „თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობა“;
დამკვეთი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი/ANAS International Enterprise;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება: თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის და ოპერირების ეტაპზე ხმაურის და ვიბრაციის ზეგავლენის საბაზისო მაჩვენებლების გაზომვა და მოდელირება.


კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი:  საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“;
დავალება:  შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
2019 წლის 17 სექტემბერს  შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც  მოხდება შემდეგი მომსახურების გაწევა: