გარემოს დაცვა
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: “ჯვარი-ხორგას გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი“;
დამკვეთი: დამკვეთი: სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“. (შპს „ეკო-სპექტრი“ წარმოადგენს ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ ქვეკონტრაქტორს);
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD); დავალება: გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება;
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „საერთაშორისო ჩქაროსნული მაგისტრალის E 60 ხევი-ჩუმათელეთის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-მშენებლობა“;
დამკვეთი: საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტი; 
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება:  გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  “დუშეთი-დარიალის გადამცემი ხაზის მშენებლობა”;   
დამკვეთი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“. (შპს „ეკო-სპექტრი“ წარმოადგენს ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ ქვეკონტრაქტორს);
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD); დავალება: გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება;
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  “60 ავტომაგისტრალის  ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა”;
დამკვეთი: საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი;
დამფინანსებელი: იაპონიის ბანკი საერთაშორისო განვითარებისთვის (JICA);
დავალება:  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადება, გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების მომზადება, საჯარო განხილვების ჩატარება;
პროექტი დასრულდა: 2012 წელს.
 
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  „თბილისის რკინიგზის შემოვლითი გზა - პროექტის გენგეგმის შემუშავება თბილისის მთავარი განვითარებადი ტერიტორიისთვის“;
დამკვეთი: შპს „საქართველოს რკინიგზა“;
განმახორციელებელი: კონსორციუმი-“Systra (საფრანგეთი)”/“სპექტრუმ კონსალტინგი (საქართველო)”, შპს “ეკო-სპექტრი” წარმოადგენს შპს „სპექტრუმ კონსალტინგის“ ქვეკონტრაქტორს;
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD);
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  “კორპორატიული განვითარებისა და რეგიონალური მხარდაჭერის პროგრამები რუსთავის და მისი მყარი ნარჩენების კომპანიისთვის”;
დამკვეთი: რუსთავის მუნიციპალიტეტი;
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) და „SIDA“;
დავალება: ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დასრულება; გარემოსდაცვითი ნებართვის მოპოვება და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების მომზადება;
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  “ნარჩენების მართვის  საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა აზერბაიჯანსა და საქართველოში ERM USA (პასადენა)-სთან თანამშრომლობით”;
დამფინანსებელი: ბრითიშ პეტროლეუმი (დიდი ბრიტანეთი);
დავალება:  ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა, საკანალიზაციო სისტემის კონტროლი, ნარჩენების მართვის აუდიტი „ასპი აზერბაიჯანთან“ თანამშრომლობით;
პროექტი დასრულდა: 2011 წელს.

კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  „ამბროლაურის რაიონის სოფ. ნიკორწმინდას წყალსადენის  რეაბილიტაცია“;
დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ);
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება:  საწყისი ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადება (IEE); გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების მომზადება ანტი-ეროზიული და ლანდშაფტის აღდგენის გეგმების მომზადების ჩათვლით;  საჯარო განხილვების ჩატარება;
პროექტი დასრულდა: 2011 წელს.
 
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარუჯის წყალსადენის       რეაბილიტაცია”;
დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ);
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება:  საწყისი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადება (IEE);გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების მომზადება ანტი-ეროზიული და ლანდშაფტის აღდგენის გეგმების მომზადების ჩათვლით; საჯარო განხილვების მოწყობა მსოფლიო ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად;