გარემოს დაცვა
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  „ქსოვრეთის წყალმიმღებისა და წყლის გამანაწილებელი ქსელის  რეაბილიტაცია“;
დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ);
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება:  საწყისი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადება (IEE); გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების მომზადება ანტი-ეროზიული და ლანდშაფტის აღდგენის გეგმების მომზადების ჩათვლით.; საჯარო განხილვების მოწყობა მსოფლიო ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად;

კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  “მდინარე არაგვის მარჯვენა ნაპირის გამაგრება ქ. მცხეთაში”;
დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ);
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება:  საწყისი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადება (IEE); გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების მომზადება ანტი-ეროზიული და ლანდშაფტის აღდგენის გეგმების მომზადების ჩათვლით.; საჯარო განხილვების მოწყობა მსოფლიო ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად;
პროექტი დასრულდა: 2011 წელს.
 
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: სამედიცინო ნარჩენების მართვის საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება;
დამკვეთი:  საქართველოს ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების განმახორციელებელი ცენტრი; 
დამფინანსებელი:   მსოფლიო ბანკი;
დავალება:  ჯანდაცვისა და სოციალური პროექტების განმახორციელებელი ცენტრის დაკვეთით სამედიცინო ნარჩენების მართვის მარეგულირებელი სისტემის  განვითარება საქართველოში. შესაბამისი საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული სტრუქტურის ანალიზი; სამედიცინო ნარჩენების მართვის არსებული პრაქტიკის ანალიზი,
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  “ქ. თბილისის უბანში (აბანოთუბანში) გვირაბის რეკონსტრუქცია”;
დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ);
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება:  ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადება;საჯარო განხილვების ჩატარება, გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2010 წელს.


კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  “რკინიგზის მთავარი ხაზის პროექტის ფარგლებში თბილისი-ბათუმის გზის ხაშური-ხარაგაული-ზესტაფონის მონაკვეთების მშენებლობა-რეაბილიტაცია”;
დამკვეთი:  შპს “საქართველოს რკინიგზა”;
დამფინანსებელი: შპს “საქართველოს რკინიგზა”;
განმახორციელებელი:“სისტრა” (საფრანგეთი), შპს “ინფოსპექტრუმი“, ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“, შპს „ეკო-სპექტრ“;
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:“ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის  კნ 100–110, კნ 111-115 და კნ 117-120 მონაკვეთების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია“;
დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ);
დამფინანსებელი:  აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება:  საწყისი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადება (IEE); გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების მომზადება ანტი-ეროზიული და ლანდშაფტის აღდგენის გეგმების
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: “ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის  კნ 74-80, კნ 89, კნ 91-103 და კნ 121-125 მონაკვეთების  რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია”;
დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ);
დამფინანსებელი:  აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება:  საწყისი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომზადება (IEE); გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების მომზადება

კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  “მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში”;
დამკვეთი: აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის მთავრობა. კონტრაქტორი SWECO International Ltd (შვედეთი);
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (ერგბ) და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA);
დავალება:  გარემოზე ზემოქმედების