განსახლება
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში “ელექტროენერგიის გადაცემის და ვაჭრობის პროექტის ცენტრალური აზია-სამხრეთ აზია CASA -1000“ -ის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება.
დამვეთი: სს «კუხისტონის“ რესპუბლიკური ფონდი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება.

კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „ჯვარი-ხორგას მაღალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა“. (შპს. „ეკო-სპექტრი“ წარმოადგენს ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ ქვეკონტრაქტორს).
 
დამკვეთი: სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“.
 
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD).
 
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურეობის და საავტომობილო გვირაბის მშენებლობისთვის საჭირო ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება“.
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „თელავის, ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპაიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა რეკონსტრუქციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო მომსახურეობა“.
 
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „მარშალ გელოვანის გამზირის და მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს კვეთაზე საგზაო კვანძის მშენებლობის პროექტი“
 
დამკვეთი: Dohwa Engineering Co.
 
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (აგბ)
 
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული რეგენერაციის, აბასთუმანის ურბანული რეგენერაციისა და ანანურის ციხის ტურიზმის განვითარების ქვეპროექტები“.
 
დამკვეთი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ).
 
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფი საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე, საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოების განხოციელებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და მის შესაბამისად სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება“.
 
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი“.
 
დამკვეთი: სს „საქართველოს რკინიგზა“ (GR).
 
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD).
 
 
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან მისასვლელი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა“. 
 
დამკვეთი: შპს “თბილისი ჯგუფი”
 
დამფინანსებელი: სს “საქართველოს რკინიგზა“