განსახლება
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში “ელექტროენერგიის გადაცემის და ვაჭრობის პროექტის ცენტრალური აზია-სამხრეთ აზია CASA -1000“ -ის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება;
დამვეთი: სს «კუხისტონის“ რესპუბლიკური ფონდი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება.

კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „ჯვარი-ხორგას მაღალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა“. (შპს. „ეკო-სპექტრი“ წარმოადგენს ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ ქვეკონტრაქტორს);
დამკვეთი: სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD);
დავალება: ჯვარი-ხორგას მაღალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის საპროექტო დერეფანში მოქცეული მიწის

კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურეობის და საავტომობილო გვირაბის მშენებლობისთვის საჭირო ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება“;
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „თელავის, ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპაიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა რეკონსტრუქციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო მომსახურეობა“;
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „მარშალ გელოვანის გამზირის და მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს კვეთაზე საგზაო კვანძის მშენებლობის პროექტი“;
 
დამკვეთი: Dohwa Engineering Co;
 
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (აგბ);
 
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული რეგენერაციის, აბასთუმანის ურბანული რეგენერაციისა და ანანურის ციხის ტურიზმის განვითარების ქვეპროექტები“;
 
დამკვეთი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ);
 
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფი საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე, საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოების განხოციელებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და მის შესაბამისად სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება“;
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი“;
 
დამკვეთი: სს „საქართველოს რკინიგზა“ (GR);
 
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD);
 
 
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი: „ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან მისასვლელი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა“;
 
დამკვეთი: შპს “თბილისი ჯგუფი”;
 
დამფინანსებელი: სს “საქართველოს რკინიგზა“;