განსახლება
კატეგორია - განსახლება
პროექტი:  “ჯვარი-ხორგას გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი“;
 
დამკვეთი: დამკვეთი: სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“. (შპს „ეკო-სპექტრი“ წარმოადგენს ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ ქვეკონტრაქტორს);
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი:  “ხიდის მშენებლობის პროექტი მდინარე მტკვარზე”;
 
დამკვეთი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ);
 
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (ADB);
 
კატეგორია - განსახლება
პროექტი:  “მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში”;
 
დამკვეთი: აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის მთავრობა;
კონტრაქტორიSWECO International Ltd (შვედეთი);