„საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი“.
პროექტი: „საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი“;
 
დამკვეთი: სს „საქართველოს რკინიგზა“ (GR);
 
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD);
 
 
 

დავალება: საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტის  ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმების მომზადება რკინიგზის ხაზის  4 მონაკვეთისთვის:

1. სოფელ ძირულას მონაკვეთი;  2. ზესტაფონი-ძირულას მონაკვეთი;  3. ხარაგაული-ძირულას მონაკვეთი;  4. ხარაგაული-მოლითის კვეთა;
პროექტი დასრულდა: 2018 წლის 28 თებერვალს.

 
 
;