„მარშალ გელოვანის გამზირის და მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს კვეთაზე საგზაო კვანძის მშენებლობის პროექტი“
პროექტი: „მარშალ გელოვანის გამზირის და მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს კვეთაზე საგზაო კვანძის მშენებლობის პროექტი“;
 
დამკვეთი: Dohwa Engineering Co;
 
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (აგბ);
 
 
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის დოკუმენტის მომზადება; საჯარო განხილვების ჩატარება აგბ-ს პოლიტიკის მოთხოვნების შესაბამისად;
პროექტი დასრულდა: 2019  წელს.
 
;