ტრენინგები
კატეგორია - ტრენინგები
2018 წლის 19-22 მარტს, თბილისში ჩატარდა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების წამყვანი აუდიტორის 4 დღიანი ტრენინგი (ISO 9001:2015 სტანდარტი). ტრენინგი აკრედიტირებული იყო „Exemplar Global“-ს მიერ. დამსწრეებზე

კატეგორია - ტრენინგები
2017 წლის  დეკემბერს, თბილისში ჩატარდა გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების წამყვანი აუდიტორის 4 დღიანი ტრეინინგი (ISO 14001:2015 სტანდარტი). ტრეინინგი აკრედიტირებული იყო „Exemplar Global“-ს მიერ.
დამსწრეებზე გაიცა შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატები.
კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 1-2 ივლისს თბილისში (საქართველო) საქართველოს გაერთიანებული წყალლმომარაგების კომპანიის თანამშრომლებისათვის  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
კატეგორია - ტრენინგები
13 წლის 3-4 ივლისს თბილისში (საქართველო) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანამშრომლებისათვის  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 15-16 ივლისს თბილისში (საქართველო) საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის თანამსრომლებისათვის  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 18-19 ივლისს თბილისში (საქართველო) საქართველოს საავტომობილო გზების  დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 25-26 ივლისს ბაქოში (აზერბაიჯანი) წყალმომარაგების და წყალარინების ინვესტირების პროგრამის ფარგლებში (ტრანში 1) ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“. ტრეინინგს ესწრებოდნენ: "Azeryolservis” JSC-ს, ასევ სამშენებლო კომპანიების "Azerinsaat" LLC-ს   და "Ozgun” LLC-ს წამომადგენლები.

კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 29-30 ივლისს ბაქოში (აზერბაიჯანი) აზერბაიჯანის გზების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: სააქციო საზოგადოების
"Azeryolservis” JSC-ს, ასევე სამშენებლო კომპანიების
"Ozgun” LLC,  “Ganga Korpu Tikinti–2”  და  "Azerinsaat" LLC -ს წარმომადგენლები.
კატეგორია - ტრენინგები

 

2013 წლის 1-2 აგვისტოს ბაქოში (აზერბაიჯანი) აზერბაიჯანის ენერგეტიკის სფეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე
„აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: სააქციო საზოგადოება
"Azerenergi" JSC -ს წარმომადგენლები.