ტრენინგები
კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 5-6 აგვისტო ბაქოში (აზერბაიჯანი) აზიის ბანკის აზერბაიჯანის ოფისის წარმომადგენლებისათვის ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ:  აზიის ბანკის აზერბაიჯანიოს ოფისის წარმომადგენლები.კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 10-11 სექტემბერს ერევანში (სასომხეთი) სამხრეთ-დასავლეთი საგზაო კორიდორის გამუჯობესების პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: პროექტის განმახორციელებელი და საზედამხედველო კომპანიების წარმომადგენლები.

კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 12-13 სექტემბერს ერევანში (სასომხეთი) წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროექტის ფარგლებში  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: სასომხეთის წყალმომრაგებისა და წყალარინების კომპანიის, ასევე კომპანიების  JINJ Ltd, HGSHN Ltd, “SOS MM” Ltd  წარმომადგენლები.
კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 17-18 სექტემბერს ერევანში (სასომხეთი).  მდგრადი ურბანული განვითარების ინვესტირების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ პროექტის განმახორციელებელი და საზედამხედველო კომპანიების წარმომადგენლები.
კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 19- 20 სექტემბერს ერევანში (სასომხეთი)  ქალების მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტის ფარგლებში  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: “ACBA Credit Agricale Bank”, “ARARAT BANK”,  „ARMECONOMBANK” OJSC,
კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 16-17 ოქტომბერს დუშანბეში  (ტაჯიკეთი), სოფლის მეირნეობის განვითარების პროექტის ფარგლებში,  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოები ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ტაჯიკეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები.
კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 23-24 ოქტომბერს დუშანბეში  (ტაჯიკეთი), ელექტროგადამცემი ხაზების განვითარების პროექტის ფარგლებში,  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ტაჯიკეთის ენერგეტიკის სამინსტროს, ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ასოციაციის და კომპანია   “Barki Tochik” სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები.
კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 18-19 ოქტომბერს დუშანბეში  (ტაჯიკეთი),CAREC-ს პროექტის ფარგლებში,  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ტაჯიკეთის ტრანსპორტის სამინისტროს, პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის და ჩინური კომპანიის  Xinjiang Beixin Road and Bridge Group Co. Ltd წარმომადგენლები.

კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 29-29 ოქტომბერს ბიშკეკში   (ყირგიზეთი),CAREC-ის პროექტის ფარგლებში,  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოები ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ყირგიზეთის ტრანსპორტის სამინისტროს, ყირგიზეთის მთავრობის გარემოსდაცვითი და ტექნიკური უსაფრთხოების ინპექციის, საზედამხედველო ორგანიზაციის და მშენებელი კონტრაქტორის წარმომადგენლები.