ტრენინგები
კატეგორია - ტრენინგები
ტრენინგი: 2022 წლის 23-26 მაისს საერთაშორისო სერტიფიცირების ცენტრმა შპს „ეკო-სპექტრმა” ჩაატარა „GCT“-ის მიერ აკრედიტირებული 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის ტრენინგ-კურსი. ტრენინგი ჩატარდა უზბეკეთის სახელმწიფო და კომერციული ბანკების გარემოს დაცვის სპეციალისტებისთვის, ტრენინგის დამსწრეებზე გაიცა შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატები. სერტიფიკატის აუთენტურობის შემოწმება შესაძლებელია: www.gcerti.com

კატეგორია - ტრენინგები
ტრენინგი: 2022 წლის 20-23 იანვარს საერთაშორისო სერტიფიცირების ცენტრმა შპს “ეკო-სპექტრმა” ჩაატარა «GCT»-ის მიერ აკრედიტირებული ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის ტრენინგის კურსები. ტრენინგის დამსწრეებზე გაიცა შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატები. სერტიფიკატის აუთენტურობის შემოწმება შესაძლებელია: www.gcerti.comკატეგორია - ტრენინგები
ტრენინგი: 2019 წლის 17-20 ოქტომბერს საერთაშორისო სერთიფიცირების ცენტრმა შპს “ეკო-სპექტრმა” ჩაატარა „Exemplar Global“-ის მიერ აკრედიტირებული ISO 45001:2018 შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემის აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის ტრენინგის კურსები. ტრენინგის დამსწრეებზე გაიცა შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატები. სერტიფიკატის ნამდვილობის შემოწმება:www. gcerti.comკატეგორია - ტრენინგები
ტრენინგი: 2019 წლის 26-29 ივლისს თბილისში ჩატარდა გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების წამყვანი აუდიტორის 4 დღიანი ტრეინინგი (ISO 14001:2015 სტანდარტი). ტრეინინგი აკრედიტირებული იყო „Exemplar Global“-ს მიერ. ტრაინინგს ესწრებოდნენ, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის, ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის და სხვა ორგანიზაციების გარემოს დაცვის სპეციალისტები. დამსწრეებზე გაიცა შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატები. სერტიფიკატის ნამდვილობის შემოწმება: www.gcerti.comკატეგორია - ტრენინგები
ტენინგი: 2019 წლის 28 თებრვალს და 1 მარტს შპს „ეკო-სპეტრის“ თანამშრომლებმა ინდივიდუალური ხელშეკრულების საფუძველზე, აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, პაკისტანის ქალაქ პეშავარში ჩაატარეს გარემოსდაცვითი საკითხებისადმი მიძღვნილი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“. ტრეინინგს ესწრებოდნენ პაკისტანის საგზაო დეპარტამენტის თანამშრომლები.


კატეგორია - ტრენინგები
ტრენინგი: 2019 წლის 7-11 იანვარას  შპს „ეკო-სპეტრი“ -ს თანამშრომლებმა ინდივიდუალური ხელშეკრულების საფუძველზე, მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული  „უზბეკეთის რესპუბლის მეხილეობის სექტორის განვითარების“ პროექტის ფარგლებში, ქ. ტერმეზში(უზბეკეთი) ჩაატარეს 5 დღიანი ტრეინინგები.
ტრეინინგზე განიხილეს მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის და უზბეკეთის საკანონმდებლო ბაზის მოთხოვნები გარემოსდაცვით  და სოციალურ სფეროში. ასევე, ტრეინინგის ფარგლებში განიხილეს გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის მომზადების, დანერგვის და მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნები.
 
კატეგორია - ტრენინგები
ტრენინგი: 2019 წლის 14-18 იანვარას  შპს „ეკო-სპეტრი“ -ს თანამშრომლებმა ინდივიდუალური ხელშეკრულების საფუძველზე, მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული  „უზბეკეთის რესპუბლის მეხილეობის სექტორის განვითარების“ პროექტის ფარგლებში, ქ. სამარყანდში (უზბეკეთი) ჩაატარეს 5 დღიანი ტრეინინგები.
ტრეინინგზე განიხილეს მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის და უზბეკეთის საკანონმდებლო ბაზის მოთხოვნები გარემოსდაცვით  და სოციალურ სფეროში. ასევე ტრეინინგის ფარგლებში განიხილეს გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის მომზადების, დანერგვის და მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნები.
 
კატეგორია - ტრენინგები
ტრენინგი: 2019 წლის 21-25 იანვარას  შპს „ეკო-სპეტრი“ -ს თანამშრომლებმა ინდივიდუალური ხელშეკრულების საფუძველზე, მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული  „უზბეკეთის რესპუბლის მეხილეობის სექტორის განვითარების“ პროექტის ფარგლებში, ქ. ანდიჟანი (უზბეკეთი) ჩაატარეს 5 დღიანი ტრეინინგები.
ტრეინინგზე განიხილეს მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის და უზბეკეთის საკანონმდებლო ბაზის მოტხოვნები გარემოსდაცვით  და სოციალურ სფეროში. ასევე, ტრეინინგის ფარგლებში განიხილეს გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის მომზადების, დანერგვის და მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნები.

კატეგორია - ტრენინგები
ტრენინგი: 2019 წლის 28 იანვარი -1 თებრვალის  შპს „ეკო-სპეტრი“ -ს თანამშრომლებმა ინდივიდუალური ხელშეკრულების საფუძველზე, მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული  „უზბეკეთის რესპუბლის მეხილეობის სექტორის განვითარების“ პროექტის ფარგლებში, ქ. ტაშკენტში (უზბეკეთი) ჩაატარეს 5 დღიანი ტრეინინგები.
ტრეინინგზე განიხილეს მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის და უზბეკეთის საკანონმდებლო ბაზის მოთხოვნები გარემოსდაცვით  და სოციალურ სფეროში. ასევე, ტრეინინგის ფარგლებში განიხილეს გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის მომზადების, დანერგვის და მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნები.