ტრენინგები
კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 1-2 დეკემბერს ბიშკეკში (ყირგიზეთი), ისსიკ-კულის განვითარების პროექტის   ფარგლებში, ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოები ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ისსიკ-კულის განვითარების პროექტის მმართველობითი გუნდის წარმომადგენლები.


კატეგორია - ტრენინგები
2013 წლის 3-4 დეკემბერს ბიშკეკში (ყირგიზეთი), ენერგეტიკის სექტორის განვითარების პროექტის ფარგლებში,  ჩატარდა 2 დღიანი ტრეინინგი თემაზე „აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების ინსტრუქციები“.
ტრეინინგს ესწრებოდნენ: ყირგიზეთის ენერგეტიკის სამინისტროს და ორგანიზაცია ნაციონალური ელექტროგადამცემი ხაზების განვითარების წარმომადგენლები.