სერტიფიცირება
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“;
დავალება: შპს „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“ ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ნეოლაბი“;
დავალება: შპს „ნეოლაბში“ ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობა“;
დავალება:
 შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობაში“ ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი:  საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“;
დავალება: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“ ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: სს „ქართული ფილმი“;
დავალება:  სს „ქართული ფილმისთვის“ ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით. 2017 წლის 28 აგვისტოს  სს „ქართულ ფილმსა“  და
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „როიალ გრუპი“;
დავალება: შპს „როიალ გრუპისთვის“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.2009 წელს  შპს „როიალ გრუპსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“;
დავალება:  ფონდი „მსოფლიოს გამოცდილება საქართველოსთვის“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ეკოლოგია“;
დავალება:  შპს „ეკოლოგიასთვის“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.2009 წელს  შპს „ეკოლოგიასა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება 1 წლიან
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ჯენტო სერვისი“;
დავალება:  შპს „ჯენტო სერვისში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების შემუშავება და დანერგვა;
2008 წელს  შპს „ჯენტო სერვისსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც კომპანიაში