სერტიფიცირება
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;

დავალება: შპს „ჯეორჯიან პროდაქტსში“ ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;

დავალება:
 შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობაში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი:  საერთაშორისო სერტიფიცირება;

დავალება: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“ ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;

დავალება:  სს „ქართული ფილმისთვის“ ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით. 2017 წლის 28 აგვისტოს  სს „ქართულ ფილმსა“  და
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
 
დავალება: შპს „როიალ გრუპისთვის“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.2009 წელს  შპს „როიალ გრუპსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
 
დავალება:  ფონდი „მსოფლიოს გამოცდილება საქართველოსთვის“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
 
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
 
დავალება:  შპს „ეკოლოგიასთვის“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.2009 წელს  შპს „ეკოლოგიასა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
 
დავალება:  შპს „ჯენტო სერვისში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების შემუშავება და დანერგვა;
2008 წელს  შპს „ჯენტო სერვისსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება,
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;

დავალება:  შპს „საქენერგორემონტში“ ISO 9001:2008  ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  შემუშავება და დანერგვა;
2008 წელს  შპს „საქენერგორემონტსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა