სერტიფიცირება
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება.
დამკვეთი: შპს„ჯეორჯიან პროდაქტსი“.
დავალება: შპს „ჯეორჯიან პროდაქტს-“ში ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.

კატეგორია - სერტიფიცირება
დავალება:  შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობაში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.
 
პროექტი:  საერთაშორისო სერტიფიცირება
 
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი:  საერთაშორისო სერტიფიცირება.
 
დავალება:  შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.
 
 
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება.
დავალება:  სს „ქართული ფილმისთვის“ ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით. 2017 წლის 28 აგვისტოს  სს „ქართულ ფილმსა“  და შპს „ეკო-სპექტრს“შორის გაფორმდა ხელშეკრულება
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება
 
დავალება:  შპს „როიალ გრუპისთვის“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.2009 წელს  შპს „როიალ გრუპსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება
 
დავალება:  ფონდი „მსოფლიოს გამოცდილება საქართველოსთვის“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება
 
დავალება:  შპს „ეკოლოგიასთვის“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.2009 წელს  შპს „ეკოლოგიასა“  და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება
 
დავალება:  შპს „ჯენტო სერვისში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების შემუშავება და დანერგვა.
 
ვრცლად: 2008 წელს  შპს „ჯენტო სერვისსა
კატეგორია - სერტიფიცირება
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება
 
დავალება:  შპს „საქენერგორემონტში“ ISO 9001:2008  ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  შემუშავება და დანერგვა.