შპს „ჰიდროენერგომშენში“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების შემუშავება და დანერგვა
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ჰიდროენერგომშენი“;
დავალება:  შპს „ჰიდროენერგომშენში“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  შემუშავება და დანერგვა;
2008 წელს  შპს „ჰიდროენერგომშენსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც კომპანიაში მოხდა ISO 9001:2008  ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  შემუშავება და დანერგვა.
;