მიმდინარე პროექტები
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ქ.ფოთში „ახალ ღრმაწყლოვან მრავალფუნქციურ თანამედროვე ნავსადგურში ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი“;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დამფინანსებელი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: „მსუბუქი ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა „ფაზის ოილის“ მშენებლობა ყულევში“;
დამკვეთი: შპს. „ფაზის ოილი“;
დამფინანსებელი: საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები (IFC/WB);
დავალება: ტყებიის ტაქსაცია, გაფართოებული სატყეო ზონის აზომვითი ნახაზების დოკუმენტაციის და სკოპინგის
ანგარიშის მომზადება.