ისო ISO 22000:2018 სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/ წამყვანი აუდიტორის ტრენინგ კურსი
მიმდინარე წლის 21 ნოემბერს, საერთაშორისო საკონსულტაციო და სერტიფიცირების ცენტრი შპს „ეკო-სპექტრი“ იწყებს ისო ISO 22000:2018 სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის 4 დღიან ტრენინგ კურსს. კურსი სერტიფიცირებულია „Exemplar Global“-ის მიერ. კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში დამსწრეებს გადაეცემათ ამერიკული აკრედიტაციის ცენტრის (IAS) მიერ აკრედიტირებული კომპანია „G-certi“ -ის საერთაშორისო სერტიფიკატი 3 წლის ვადით.
;