მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება შპს „დავით აბულაძის ქართულ-იტალიურ კლინიკაში“
2023 წლის 28 და 29 აგვისტოს, შპს „დავით აბულაძის სახელობის ქართულ იტალიურ კლინიკაში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურმა ჩაატარა მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტი ISO9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების პროექტის ფარგლებში.
;