მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება შპს „ინოვა ინ ვიტროში“
2023 წლის 9 და 10 აგვისტოს, შპს „ინოვა ინ ვიტროში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურმა ჩაატარა მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტი ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების პროექტის ფარგლებში.


;