გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ჭყონში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ქართულ სამშენებლო ჯგუფთან” გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ჭყონში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.;