გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა შპს „უნივერსამის“ სავაჭრო ობიექტებზე
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „უნივერსამთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე სავაჭრო ობიექტების ტერიტორიაზე ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.


;