მტვრის მყარი ნაწილაკების კონცენტრაციის გაზომვა ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა სს „ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ ფილიალი საქართველოსთან” გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს ჰაერში მტვრის მყარი ნაწილაკების კონცენტრაციის გაზომვა.;