გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა შპს „ბიოტექსის“ ვეტერინარული ფარმაციის საწარმოში
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ბიოტექსთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე თბილისში ვეტერინარული ფარმაციის საწარმოს ტერიტორიაზე ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.

;