გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა ქ. ქუთაისის ავტოქარხნის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „სათავე+”-თან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქუთაისის ავტოქარხნის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.
;