გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობის ობიექტზე
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „სათავე+”-თან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.;