გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა ქ. თბილისში ბაქტერიოფაგის ტერიტორიაზე
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ელიავა ბიოპრეპარატებთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისში ბაქტერიოფაგის ტერიტორიაზე ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.

;