გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა შპს „ბედეგის“ ბლოკის საწარმოში
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ბედეგთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისში არსებულ ბლოკის საწარმოს ტერიტორიაზე ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.;