მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება შპს „ინოვაში“
2023 წლის 26 იანვარს შპს „ინოვაში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის მიერ ჩატარდა მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტი ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების პროექტის ფარგლებში.;