მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება შპს „თბილისის ცენტრალურ ლაბორატორიაში“
2023 წლის 30 იანვარს შპს „თბილისის ცენტრალურ ლაბორატორიაში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის მიერ ჩატარდა მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტი ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების პროექტის ფარგლებში.


;