მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება შპს „ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკაში“
2023 წლის 24 იანვარს შპს „ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკაში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის მიერ ჩატარდა მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტი ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების პროექტის ფარგლებში.

;