მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება შპს „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარულ ცენტრში“
2023 წლის 6 და 7 თებერვალს შპს „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარულ ცენტრში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის მიერ ჩატარდა მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტი ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების პროექტის ფარგლებში.

;