გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ედვინგსთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისში, ფეიქრების ქუჩაზე არსებული სარეკლამო კომპანიის სტამბის ტერიტორიაზე ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.


;