ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტი კომპანია „ნეოლაბში“
მიმდინარე წლის 22 ოქტომბერს კომპანია „ნეოლაბში“ ჩატარდა ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტი. აუდიტი ჩატარდა კლიენტის საიტზე. ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტის ფარგლებში განიხილეს კომპანიაში არსებული დოკუმენტების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა, განისაზღვრა შემდგომი წლის საზედამხედველო აუდიტის ჩატარების პერიოდი.
;