გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა
შპს „სმ ჯგუფსა“ და შპს “ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის წარმომადგენლებმა, შპს „სმ ჯგუფის“ ქვის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს ტერიტორიაზე განახორციელეს სამუშაო ზონის გარემოს ხარისხობრივი მონაცემების ინსტრუმენტული გაზომვა (ხმაური, ვიბრაცია, მტვერი, ტემპერატურა, ტენიანობა).;