ხმაურის და ვიბრაციის ზემოქმედების დონის ინსტრუმენტალური გაზომვა
შპს „თი ეს გრუპსა“ და შპს “ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის წარმომადგენლებმა, სოფ. მარაბდაში, „თი ეს გრუპის“ ცემენტის საწარმოს და უახლოესი საცხოვრებელი შენობის ტერიტორიაზე განახორციელეს ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების დონის ინსტრუმენტალური გაზომვა.;