გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა
შპს „ჰანსსა“ და შპს “ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის წარმომადგენლებმა, დამკვეთის მიერ მითითებულ ლოკაციებზე (ყოფილი „მიხაილოვის“ საავადმყოფო) განახორციელეს ხმაურის ზემოქმედების დონის, ატმოსფერულ ჰაერში მყარი ნაწილაკების (PM 2.5, PM 10) და აზოტის დიოქსიდის კონცენტრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვა.


;