ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის პროექტის საჯარო განხილვა
2022 წლის 6 და 7 სექტემბერს შპს „ეკო-სპექტრის“ განსახლების და სოციალური უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ჩაატარეს საჯარო განხილვები კომპანია „Landel Mills“ LTD -სთან გაფორმებული ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში. საჯარო განხილვებში მონაწილეობდნენ პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის, „საქართველოს მელიორაციის“
თანამშრომლები, საგარეჯოს რაიონის სოფლების: კაკაბეთის, ყანდაურას, ჩაილურის და მანავის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები. შპს „ეკო-სპექტრის“ წარმომადგენლებმა დამსწრეებს უპასუხეს დასმულ შეკითხვებზე და მოისმინეს პროექტის ირგვლივ გამოთქმული მოსაზრებები.
;