მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება შპს „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“
მიმდინარე წლის 22 სექტემბერს, შპს „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურმა ჩაატარა მეორე მასერტიფიცირებელი აუდიტი ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების პროექტის ფარგლებში.

;