ხმაურის მოდელირება „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ კასპის ცემენტის ქარხანაში
შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ალტერნატიულ საწვავად საბურავების და გამომუშავებული ზეთების გამოყენებასთან დაკავშირებით საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებების პროექტის ფარგლებში, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა ჩაატარეს ხმაურის გავრცელების კვლევა (მოდელირება).


;