გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ბედეგთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისში, ორხევის დასახლებაში არსებულ სამშენებლო ბლოკის საწარმოში ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა.;