ისო 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/ წამყვანი აუდიტორის ტრენინგ-კურსი
მიმდინარე წლის 23 მაისს, საერთაშორისო საკონსულტაციო და სერტიფიცირების ცენტრმა შპს „ეკო-სპექტრი“ დაიწყო ისო 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის ტრენინგ-კურსი. ტრენინგი ხორციელდება უზბეკეთის სახელმწიფო და კომერციული ბანკების გარემოს დაცვის სპეციალისტებისთვის, რომლის საერთო ხანგრძლივობა მოიცავს 32 საათს (4 დღე). მისი წარმატებით გავლის შემთხვევაში კი, დამსწრეებს გადაეცემათ ამერიკული
აკრედიტაციის ცენტრის (IAS) მიერ აკრედიტირებული კომპანია Ltd.„GCT“-ის ოფიციალური საერთაშორისო სერტიფიკატები.
;